Utvecklingen går tyvärr åt helt fel håll. Om du är en större företagare inom exempelvis slaktkycklingproduktion behöver du idag 2017 förhålla dig till 33 villkorspunkter för att utöka ditt företag och verksamhet. För sju år sedan behövde företagaren bara förhålla sig till 15 villkorspunkter.

- Tyvärr ser vi en markant ökning av villkorspunkter i dessa tillståndsärenden, säger Christer Jansson verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige och som arbetat med dessa frågor under många år.

I rapporten "Byråkratin i Lantbruket belastar och kostar" som Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet gjort, visar att antalet regler som berör lantbruket har ökat med drygt 120 procent på 20 år. Projektet är finansierat av svenska bönder genom Stiftelsen Lantbruksforskning (som instiftades av LRF för 31 år sedan). LRF jobbar intensivt med att minska regelkrånglet.

- Vi lyfter regelkrånglet i alla våra kontakter med myndigheter och politiker och så driver vi också ett antal enskilda principmål för våra medlemmar. Bland annat vann en lantbrukare i Halland ett viktigt mål i Svea Hovrätt för några veckor sedan. Frågan i det fallet gällde huruvida gården hade rätt att få använda kogödsel från den egna gården till sin växtodling. Tidigare instanser hade velat förbjuda spridning på de av gårdens marker som har ett högt fosforinnehåll. Detta visar ju en del av det krångel som lantbrukare kan stöta på, avslutar Christer Jansson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige,
clara.hyltback@lrf.se