Det var byte av träpanel på ladugårdsgavel och hökörning … precis som det brukar vara på en gård. Alltid händer det något, så det är viktigt att man är medveten om riskerna.

Bengt och Sara berättade om gårdens verksamhet och hälsade alla välkomna! Det blev tipspromenad med ”säkerhetsfrågor” för vuxna samt en med barnfrågor som några av barnen själva hade fixat.

Vi pratade risker med traktorer och barn, och barnen själva fick upp i traktorn och själva se hur dålig sikt det är just runt traktorn om ett annat barn skulle komma cyklandes. Att det är förbjudet att åka i traktorskopan för både barn och vuxna. Och skall man åka med i traktorn skall man ha säkerhetsbälte på sig.

Det blev korvgrillning och trevliga samtal i den sköna sommarkvällen.

Senare på kvällen besökte vi gårdens inackorderingsstall för främst travhästar. Just nu var många ute på bete runt gården men några fick vi hälsa på.

Här pratade vi om vikten av lära sig om hästar innan man köper en egen. Och ju mindre man kan om hästar desto viktigare är det att köpa en välutbildad ponny till sina barn.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se