Johanna och Tobias är en ”grön motor” i sin bygd. Med tydligt lönsamhetsfocus och tydliga mål för sin verksamhet utvecklar man gårdens möjligheter.

Man har vuxit succesivt från starten 1998 med mer djur och mer mark.

Gården som är Tobias föräldrars gård innefattar 375 ha mark (ca 300 ha skog samt ca 30 ha åker och bete. Övrig mark arrenderas till från några granngårdar.

Just nu byggs en nytt stall för att kunna behålla kalvarna på tillväxt.

I hästverksamheten kör man ut ca 75 % av den totala virkesproduktionen med häst varje år, vilket omfattar ungefär 2 500 kubik årligen. I jordbruket använder man hästarna till all sådd och vältning plus lite annat.

Tidigare har man ordnat kurser i körning och liknande men på senare tid har detta istället vävts in i uppfödningen och när man idag köper en inkörd unghäst får man utbildning invävt i paketet vilket paret tycker är ett mer givande sätt att jobba.

Tobias tävlar också framgångsrikt i körning med häst. Samt deltar på större arrangemang för allmänheten där han visar upp sina färdigheter.

Johanna är utöver sitt engagemang i Lantmännen även kassör i Mjöbäcks LRF-avdelning.

Förutom diplom och blomma blev det jordgubbstårta och trevlig pratstund runt kaffebordet.

Motivering:

Johanna och Tobias är två duktiga och hängivna företagaresom vet att tydliga och långsiktiga mål är avgörande för ett framgångsrikt företag. De är inte rädda för att jobba,periodvis hårt för att uppnå sina mål.

De har ett mycket stort engagemang för djur och natur. De har båda stor samlad erfarenhet av jord/skogsbruk och de lyckas på ett strålande vis dra nytta av den kunskapen både i det egna företaget men också i de olika sidouppdrag som de åtar sig.

Lindsbo Gård visar att det inte är vilka resurser man har som är avgörande för resultatet utan hur man utnyttjar dem. Lindsbo Gård är ett kombiföretag som med tydligt lönsamhetsfokus utvecklas på ett hållbart sätt och på ett föredömligt vis lyfter fram det nödvändigaoch fina samspelet mellan människa och djur som iblandglöms bort i dagens urbana samhälle.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se