Vilka regler gäller egentligen om man har barn/ungdomar som vill köra traktor?

- Det finns två olika klasser för traktorer och dessa klasser har olika behörighetskrav. Den vanligast förekommande är en traktor a som är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/timmen (LGF-skylt). För att få köra traktor a och äldre traktorer gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a.

Den andra klassen är traktor b som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 km/timmen (KM-skylt). För en traktor b krävs som lägst B-körkort.

För att få arbeta med efterkopplade maskiner som är kraftöverföringsdriven från traktorn gäller 18 årsgräns eller specifik utbildning. Dessa regler sätts av Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Är det skillnad om det är familjemedlemmar eller familjemedlemmars vänner?

- Nej egentligen inte. Barn och ungdomar klassas i tre ålderskategorier och enda skillnaden i klasserna är för barn under 13 år. Det är förbjudet att anlita barn under 13 år, undantag om det är en familjemedlem. Då får barnet jobba med mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda (12 § AFS 2012:3).

Dina bästa tips för en säker skördesommar?

- Gör en riskbedömning för arbetsmomentet och se till att alla på företaget känner till hur ni ska jobba helst med hjälp av intuitioner. Om ni anlitar minderåriga se till att de har rätt kunskaper och kompetens samt att de får introduktion och instruktioner för arbetet.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se