Vi vill uppmärksamma alla berörda djurhållare om detta så att ni i er tur kan ha förhöjd bevakning av era djur, fundera över era vaccinationsstrategier etcetera.

Mer information >>

Artikel på Land Lantbruk "Frasbranden tillbaka vid Hornborgasjön" 170904 >>

Janne Landström
LRF Västra Sverige, jan.landstrom@lrf.se