Från regionstyrelsen deltog förutom undertecknad (Peter Tagesson) även Stefan Brunander och Katarina Johansson. Katarina var dock främst där i egenskap av SBO ordförande för Södra Skogsägarna. Värd för dagen var Lars-Georg Hedlund med grannar, även Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och viltolyckssamordnaren fanns på plats för att informera och svara på frågor.

De närmre 100 besökarna gick en väl avvägd slinga med ett antal stationer. Lars-Georg hade verkligen vinnlagt sig om att stationerna och slingan skulle vara väl avvägd vilken den självfallet var. Vi fick på ett bra sätt ta del av Lars-Georgs och hans grannars olika insatser för att försöka skapa balans mellan skog och vilt – allt från aktiva trädslagsval till blodmjölsbehandlingar samt röjnings- och gallringsstrategier.

Stefan Brunander passade på att informera om LRF VGs erbjudande till samtliga lokalavdelningar där avdelningarna kostnadsfritt kan lösa ut 10 stolpar och 50 m viltnät på närmaste ”Granngården”. Syftet är att lokalavdelningen ska skapa en referensyta där de själva kan avläsa vilttrycket i just deras område.

När det lackade mot lunch passade vår herre på att öppna kranen så eftermiddagspasset blev mer än fuktigt. Jag summerar bäst dagen med LRFs lokale bondeledare Östen Ramneskärs ord ”När folket som bara går i skjorta väljer att stanna trots att det regnar ordentligt då kan man bara konstatera att dagen varit väldigt givande och informativ”.

Ett stort tack för en välarrangerad dag och ett särskilt tack till Lars-Georg Hedlund för att han med glimten i ögat verkligen lyckades informera och inspirera oss besökare i arbetet med att skapa balans mellan skog och vilt.

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se