Göteborgs stad beslutade sig 2016 för att satsa på gården och man tog därför beslutet att bygga en ny ladugård för sjuttiofem kor och en biogasanläggning för att ta hand om gödseln. Ett önskemål från kommunen var också att gården skulle ställa om till ekoproduktion och att allmänheten skulle ha tillgång till anläggningen, Carina och Ronny delar det önskemålet.   

- Vi stod i valet om att satsa eller lägga ner, jag fyller 63 och snart är det dags för generationsskifte, vi bestämde oss för att satsa när vår dotter Annika kom hem från sina studier och visade intresse för denna typ av verksamhet, säger Ronny.

Paret tog kontakt med fastighetskontoret för att framföra sina önskemål. Ronny och Carina har arrenderat gården sen 1983 och den byggdes om 1993. I oktober 2016 drog bygget igång.

- Eftersom det är Göteborgs stad som bygger går bygget under offentlig upphandling. Det har inneburit otaliga byggmöten där vi framfört våra önskemål. Vi har fått argumentera för vår sak, men vi är oerhört nöjda med bemötandet som vi fått från kommunen, säger Ronny.

20 juni 2017 släpptes de första korna in i ladugården och inkörningsperioden har gått bra. Paret fick i början fösa kor för att få dem att gå in i roboten men nu flyter kotrafiken mycket bra till roboten.

Göteborgs stad har totalt investerat 17 miljoner på Häljereds gård. För detta har de fått en modern robotladugård, en besöksanläggning för allmänheten och en biogasanläggning som tar hand om gödseln.

- Biogasanläggningen är jättebra för oss, den gör att gödseln blir luktfri och eftersom vi ligger så nära tätbebyggt område kan vi nu sprida gödsel i växande gröda. Detta har tidigare varit svårt för oss då vi fått anmälningar från allmänheten på oss, avslutar Ronny.

Fakta: Häljereds gård, 60 ha åker och 45 ha bete.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se