HORNBORGASJÖN. Karl-Erik Becker plockade bort några stenar för att kunna bruka sin mark. Nu har länsstyrelsen förbjudit honom att fortsätta. Han kan därför inte bruka den mark han köpt för att ersätta mark som förstörts av staten.

Karl-Erik Becker är en av alla de lantbrukare vid Hornborgasjön som drabbats av naturvårdsverkets projekt. För att kompensera sig för en del av de marker som blev förstörda, så köpte han för två år sedan 35 hektar jordbruksmark.
Nu hindrar staten honom från att bruka den marken.

Vi åkte till Ingatorp, vid den södra ändan av Hornborgasjön, för att se vad det är för stenmurar som Karl-Erik Becker inte får röra för länsstyrelsen.

Marken är uppdelad i mindre brukningsenheter, med högar med sten emellan. När Karl-Erik Becker röjde bort sly, och tog bort några stenar för att komma in med sina maskiner på åkermarken, blev han anmäld av en inflyttad granne. Länsstyrelsen gjorde inspektion och påstod att han inte får riva stenmurarna.
– De sa att jag skulle lägga igen stenmurarna igen, säger Karl-Erik Becker.
– Men då kommer jag inte in med maskinerna, förklarade han.

Stenmurarna är värdefulla för den biologiska mångfalden, hävdar länsstyrelsen, som avslog Beckers ansökan.

Länsstyrelsen: Skaffa mindre maskiner!

Karl-Erik Becker vill ha bort stenarna för att kunna bruka åkermarken. Som det är nu kommer han inte ens in på några av åkerlapparna med sina maskiner.
– Länsstyrelsens inspektör sa till mig att skaffa mindre maskiner, säger Karl-Erik Becker.
Men det har länsstyrelsen senare tagit tillbaka. Om inte staten ger med sig kommer Karl-Erik Becker att plantera igen markerna med skog.
– Är det skogsmark får jag ta bort stenmurarna, säger han.
Och det är svårt att förstå att stenarna skulle vara så värdefulla. Det ser ut mer som stenhögar än som murar. Som om generationer av bönder har röjt marken för att kunna bruka jorden.

Det är dessutom gott om stenmurar i trakten. Och även andra stenhögar. Så varför några meter stenmur just här skulle vara så värdefulla, att Karl-Erik Becker inte skulle få bredda öppningarna för att komma in med sina maskiner, är faktiskt svårt att förstå.

Nu vill länsstyrelsen att Karl-Erik Becker lägger igen tre öppningar i stenmurarna. Men han vägrar och har överklagat beslutet. Egentligen vill han slå ihop tio små brukningsenheter till två större. För att få lite rationellare drift.
– Detta köpte vi bara för att ersätta mark som staten har förstört för oss, säger Karl-Erik Becker.– Och så gör det så här.

Rimmar illa med livsmedelsstrategin

Det är en tjänsteman på länsstyrelsens kontor i Mariestad som förbjudit Karl-Erik Becker att röra stenarna mellan åkerlapparna.
Vi har sökt ansvarig tjänsteman. Men hon är på semester till mitten av augusti.

LRF tycker att detta rimmar illa med den nya livsmedelsstrategin och ambitionen att öka livsmedelsproduktionen i landet. Länsstyrelsen har ett ansvar för ökad tillväxt i regionen och för utvecklingen av jordbruket. Därför stöder LRF Karl-Erik Becker och kommer att hjälpa honom att driva ärendet.
– Han har gjort en distansansökan enligt det nya regelverket, en begäran om att få riva stenmurar, säger Jan Landström, LRF Västra Götaland.

Lagstiftningen är ändrad, men tillämpningen hos länsstyrelsen är ”njugg”.
Becker har fått tillstånd att öppna en mur, på ett ställe. Det innebär att tröskorna inte kommer igenom. Han kan därför inte göra sin åker fysiskt tillgänglig.
Beslutet har fattats av landsbygdsenheten, som samråder med naturavdelningen.
LRF ifrågasätter länsstyrelsens hantering av ärendet.

Göran Åhrén
Journalist och kommunikatör
LRF Västra Sverige