I juni träffade vi några av SvKs chefer och då diskuterade vi bland annat kantträden och hur de ska ersättas. Efteråt har vi fått skriftligt svar om deras inställning.

Jag har kollat några äldre koncessioner för 400 kV-ledningar. Där finns inte i besluten angivet hur bred kalgatan (skogsgatan) ska vara. Jag tror att ni är några ute i bygderna som är frustrerade över hur ni upplever röjning, breddning och huggning av kantträd och hur det ersätts.

Jag skulle vilja komma i kontakt med er för att testa om vi kan komma vidare med ersättningarna och annat runt om ledningsgatorna. Det är första gången vi fått ett rejält svar om hur SvK ser på vad som ska ersättas. Min förhoppning är att vi ska få en bättre tingens ordning.

Hör av er på telefon, mail eller sms så tar vi ett eller flera möten i höst.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se, 0522-64 25 45 eller
070-609 09 89