Länsstyrelsen medger att Sune Hjerpe på gården Gusseröd har fina hästar. Men regler är regler. Av respekten för länsstyrelsens beslut i framtiden, vill länsstyrelsen inte dra tillbaka sitt beslut om vite.

Vi skrev för en tid sedan om gården Gusseröd, söder om Ljungskile, som föder upp nordsvenskar med erkänt fin stamtavla. Gården fick problem med statliga åtgärder, av alla de slag, som höll på att göra gården olönsam.

Ägaren Sune Hjerpe tyckte att det jobbigaste var djurskyddsinspektörerna som, trots att hästarna mår bra, under flera år besökt gården med ständigt nya krav på åtgärder.

Svårast var kravet på en balk, i gamla stallet byggt på 1870-talet, som stack ner tio centimeter för mycket, jämfört med jordbruksverkets regler. Problemet var att balken var bärande och inte gick att ta bort utan vidare.

Trots att hästarna mår bra förelade länsstyrelsen Sune Hjerpe att åtgärda balken med hot om vite. Sune Hjerpe tvingades bygga ett nytt stall för 400 000 kronor för att kunna fortsätta föda upp nordsvenskar. Ändå kräver staten nu in vitet på 100 000 kronor.

Orsak: Det nya stallet var inte klart i tid
Lisa Holmqvist är en av de djurskyddsinspektörer som arbetat med gården Gusseröd.
– Det är ju det sätt vi har att arbeta på. Vi måste se till så reglerna följs, säger Lisa Holmqvist.
– Oavsett om man har tio hästar eller 50 så skall man ha stallar som följer reglerna, fortsätter hon.
– Det är så vi har i uppgift att arbeta.
Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer följer bara de instruktioner de fått av jordbruksverket, förklarar Lisa Holmqvist.
– Det är jordbruksverket som har skrivit föreskrifterna om hur vi skall arbeta, säger hon.

Ägaren har ju lagt 400 000 kronor på att bygga ett nytt stall. Kan man inte lägga ner det här vitesärendet då?
– Om vi skulle återkalla viten, när man inte åtgärdar i tid, då skulle ingen följa tidsgränserna.
– Det är ju jättebra att han har åtgärdat det här. Och han har byggt ett jättefint stall.
– Men om vi tar tillbaka viteskravet, då finns det ingen mening att sätta en tidsfrist i framtiden.

Men tio centimeter …?
– Jordbruksverket har satt minimimått på stallarna. Det är det vi utgår ifrån. Reglerna är satta för djurens skull.
– Man kollar ju på helheten. Vi kan ge undantag för mindre avvikelser. Men då skall ju djurhållningen vara bra.

Men djuren mår ju bra?
– Det har inte bara varit takhöjden, det har varit anmärkningar på annat också.

Finns det ingen möjlighet att dra tillbaka kravet på vite nu?
– Återkallar man det så mister påtryckningsmedlet sin funktion.
– Men han har löst det på ett fint sätt. Jag tror att han kommer att slippa oss i framtiden i alla fall. Eller …
… jag hoppas att vi inte har anledning att åka dit i framtiden.
– Han har ju fina hästar.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se