Ulf Bolumlid är född och uppvuxen på en gård vid Hornborgasjön. Han bor alldeles vid stranden av sjön, och har följt projektet från första parkett, så att säga. När han får frågan om projektet har lyckats ler han bara.
– Det är en stor katastrof. Tanken var ju att det skulle vara en fågelsjö. Men de lägger inte en krona på sjön, allt läggs på turismen, säger han.

– Det är klart att fåglarna inte kommer hit när de inte har någonstans att bygga bon, fortsätter han. Problemet är att naturvårdsverket har tagit bort vassen. De flesta fåglar som förr byggde bon i vassen och längs stränderna är nu borta. Även små öar och gungflyn är borta, där häckande fåglar kunde bygga bon. Vilket också bekräftas i den undersökning som Skövde Högskola har gjort.

Ulf Bolumlid hävdar, precis som flera andra kritiker, att sjön är död. Det finns inget syre i sjön och fisken har därför försvunnit.
– Det finns ingen fisk kvar i sjön, säger Ulf Bolumlid.

Många som engagerat sig i projektet, eller i turistverksamhet knutet till trandansen, menar att projektet inte alls är misslyckat.
– Det är ingen som vill erkänna att detta är ett fiasko, säger Ulf Bolumlid.

Han menar dock att det faktum att staten idag får lägga resurser på att skrämma bort fåglar från sjön, är mycket talande.
– De har tryckluftskanoner idag för att skrämma bort alla gäss som kommer hit, säger Ulf Bolumlid.
En fågelsjö, där staten tvingas skrämma bort fåglar, således. Mångfald har ersatts av enfald.
– Gässen har ökat. Det är de enda fåglarna som är kvar. De äter upp böndernas grödor, säger Ulf Bolumlid.

Alla sjöfåglar är i stort sett borta.
– De har ingenstans att bygga bo, fortsätter han.
– Skäggdoppingen är borta.
För att ta ett exempel. Han förstår inte hur någon kan påstå att restaureringen av sjön har lyckats. En klar majoritet av de som bor runt sjön har en annan uppfattning, menar Ulf Bolumlid.
– Det är bara att fråga folk som bor runt sjön, säger han.
– Jag tycker att naturvårdsverket skall erkänna att detta är ett misslyckande.

Ulf Bolumlid berättar också att det kommer nytt slam ut i sjön hela tiden vilket gör att sjöbotten kommer att stiga. Sjön kommer därför av allt att döma ändå att växa igen förr eller senare. Staten lägger dessutom upp gödselhögar runt sjön, gödsel från de djur staten håller som ersättning för de djur från nedlagda jordbruk som inte längre betar strandängarna.
– Och så jagar de folk med enskilda avlopp, säger Ulf Bolumlid.

Han berättar att staten också köper upp spannmål för flera miljoner för att utfordra tranorna med. Även gässen äter av denna spannmål.
– De kör dit vagnslaster och utfordrar djuren, säger Ulf Bolumlid.
– Hade de inte varit för utfordringen så hade tranorna inte varit här.
– Förr var det potatisen tranorna var ute efter.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se