De ca 150 eleverna bussades ut till Rådde Gård i Länghem där de delades in i grupper för att sedan gå runt till ett antal stationer där de fick information om vad det innebär att arbeta inom de Gröna Näringarna, vilka utbildningsvägar som finns och de goda möjligheterna att få jobb inom sektorn.

Självfallet hänvisades till de två närmsta naturbruksgymnasierna Svenljunga NB och Strömma NB. Eleverna fick se moderna maskiner, Rådde Gårds lövträdsutställning och mycket mer. Rundvandringen avslutades med fika i form av mjölk (sponsrad av Arla) och bulle.

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF VG, peter@majblommegarden.se