Självfallet diskuterades också EUs, ur svensk synvinkel, mycket allvarliga och dåliga förslag om att i praktiken införa avverkningstak för respektive medlemsland.

Dagens värd var Arne Karlsson-Lod på "Backgårn" i Stenstorp mellan Falköping och Skövde. Från LRF medverkande Sofia Karlsson, Peter Tagesson och Janne Landström. Ett stort tack till Arne Karlsson-Lod som guidade oss utefter en slinga på hans fastighet som tidigare använts inom projektet "Kraftsamling skog".

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se