Projektet Hornborgasjön har misslyckats. Det hävdar Karl-Erik Becker, en av de lantbrukare som drabbats. Det är löjligt att påstå att naturvårdsprojektet skulle ha lyckats. Fåglarna är borta och tusentals hektar är förstörda, menar han.

Karl-Erik Becker är en av de lantbrukare som drabbats av projektet Hornborgasjön. Nu är han kritisk till den utredning av projektet som naturvårdsverket beställt av Skövde högskola. Han menar att staten har misslyckats med att restaurera Hornborgasjön, och att man bara försöker dölja detta.

– Tjänstemännen lurar politikerna hela tiden, säger Karl-Erik Becker.

Istället för att erkänna sina misstag trasslar man in sig i åtgärder för att dölja misstagen.
Karl-Erik Becker ansluter sig till de som menar att staten skulle ha följt professor Sven Björks rekommendationer. Björk ville bland annat bygga vallar för att skydda jordbruksmarken. Hade man gjort det, då hade markägare inte fått sina åker och betesmarker förstörda. Och då hade vi inte haft de här konflikterna nu. Men naturvårdsverket och länsstyrelsen lyssnade inte.
Att påstå att restaureringen av sjön har lyckats är löjligt, menar Karl-Erik Becker. Och han får medhålla av många som bor runt sjön.

– Tidigare var det ett rikt fågelliv här, säger Karl-Erik Becker.
Nu är det inte många fåglar kvar. Förutom tranorna som kommer för att man lägger ut mat. Och gässen. Istället för den mångfald som var förut har markägarna runt sjön drabbats av mängder med gäss. Nu tvingas staten lägga pengar på att skrämma bort gässen istället.

Karl-Erik Becker är kritisk till att naturvårdsverket låter andra göra utredningarna om sjön.
– Som du ropar får du svar, säger han.

Men han hoppas på den utredning som staten beställt av SLU. De åkte runt och intervjuade ett 20-tal bönder runt sjön.
– Det är samstämmigt vad markägarna drabbats av, säger Karl-Erik Becker, som tror att det blir svårare för naturvårdsverket att manipulera den utredningen.

När vi åker ner till sjön är det extremt lågt vatten.
– Nu är nog vattennivån ungefär som den var tidigare, säger Karl-Erik Becker.
Vi tittar ut över sjön. Hela södra delen, ner mot Bjurum, vid platsen för trandansen, är helt torrlagt. Gyttja. Mörkbrunt. Så långt ögat når. Några kor går och betar i gräskanten. Långt i fjärran, mot mitten av sjön, ser vi lite vatten. Och enstaka fåglar på håll.
– Det är tusentals hektar som blivit förstörda för jordbruket. Som inte går att bruka längre, säger Karl-Erik Becker.

Och till vilken nytta. Det var ju en fågelsjö en gång.
– De har aldrig gjort en utredning av konsekvenserna vid normalt vattenstånd, säger Karl-Erik Becker.

Trandansen är idag konstgjort, menar han. Det finns ingenting naturligt med detta.
– De lägger ju ut mat till tranorna. De har ändrat djurens beteende.
Men tranorna kommer, och försvinner. Allt fågelliv som förut var beroende av vassen är idag i stort sett borta.

Vi åker tillbaka till gården och talar om utredningen. Hur utredningen kan komma fram till att det är bättre nu är svårt att förstå. Ändå påstår man att det blivit bättre livskvalitet för de som bor runt sjön, berättar Karl-Erik Becker.

– Det finns en lantbrukare som är nöjd, säger han.
Han fick byta sin mark från mark som ligger under vatten nu, till ny mark någon kilometer från sjön. Han fick bättre jordbruksmark, och närmare till sina marker.

Å andra sidan finns det ett hundratal missnöjda lantbrukare bara på södra och västra sidan av sjön.
– Bara dikningsföretagen är ett 80-tal och de har ju fått höjda kostnader och mer arbete. Mina diken rasar igen på tre år, säger Karl-Erik Becker.

Lägg till det alla djur som dog förra året. Många av lantbrukarna misstänker att det läcker giftigt lakvatten från Ranstadsverken. Lakvattnet är radioaktivt. Det är många äldre runt sjön som dött i cancer, berättar Karl-Erik Becker.

Snacket går att många äldre som förr ätit mycket fisk från sjön har dött i cancer. Nu finns det ingen fisk längre. Sedan vassen skördades har det mesta under vattenytan dött.
– Det är så mycket metangas i sjön. Det finns inget syre i sjön längre. Det är därför det inte finns någon fisk.

Karl-Erik Becker undrar varifrån Skövdeutredningen fått sina uppgifter.
– Det är ju inget som stämmer med mina sinnesintryck, säger Karl-Erik Becker.
– Jag undrar var alla fåglarna är. De påstår att det kommit andra arter istället för de som försvunnit. Men var är dom?
– Det finns ju ingen vass längre, säger Karl-Erik Beckers fru, Kristina Lorentsson, som anslutit.

Karl-Erik Becker kallar det en blöt öken. Och det finns inte många betesdjur runt sjön längre.
– När djuren försvinner, då försvinner flugorna, och då försvinner fåglarna, säger Karl-Erik Becker.
– Det är lika dant med hagmarkerna. De försvinner också, säger Kristina Lorentsson.

Skulden till detta är inte bara projektet Hornborgasjön. Även jordbrukspolitiken bidrar.
– Att de inte kan erkänna att detta är det största misslyckandet, säger Karl-Erik Becker.
– Det finns knappt ord för att beskriva vad som händer idag. Det sitter byråkrater och bestämmer om djur och om allting.
– Det är en form av slaveri att starta en gård idag. Ta banklån och slita utan att få betalt, och sedan ha myndigheter springande på gården som lägger sig i allting.
– Det krävs snabba förändringar om det skall bli något kvar av jordbruket, säger Karl-Erik Becker.

”Det krävs snabba
förändringar om det
skall bli något kvar.”

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se