Pressmeddelande från LRF Värmland och LRF Västra Götaland 13 september 2017

– I dagens pressmeddelande från regeringen står att läsa att det ska satsas mer än en miljard på den svenska landsbygden under 2018. Vällovligt, kan tyckas, men om detta är regeringens verkställande av Livsmedelsstrategin som presenterades i januari 2017 blir vi djupt oroliga. Vi som driver företag inom de gröna näringarna är naturligtvis - som alla andra samhällsmedborgare - beroende av fungerande service och infrastruktur, men för att skapa tillväxt och utveckling krävs helt andra insatser, säger Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland.

– Sveriges jord- och skogsbruk står för den enda egentliga tillväxten tack vare fotosyntesen och vi sitter på lösningarna när det kommer till försörjning av mat, energi och hållbart byggande. Vi lever på en hårt konkurrensutsatt marknad där villkoren oftast inte är till vår fördel. Om livsmedelsstrategin ska få reell effekt måste vår bransch skapas ett helt annat utrymme hos både beslutsfattare och verkställare. Nya ansatser behöver tas gällande regler och villkor för de svenska lantbrukarna för att livsmedelsproduktionen ska kunna öka i enlighet med strategins intentioner, säger Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland.

Det går inte att gömma sig bakom EU-förordningar när dessa ständigt guldpläteras innan de implementeras i den svenska lagstiftningen. Detta skapar osunda villkor och leder till att produktionen oundvikligen flyttar utomlands och därmed också den miljöpåverkan som sker – vilket förvisso på pappret ser bra ut för Sverige men som inte gynnar jordklotet. All produktion påverkar miljön men här måste avvägningar ske, vårt land har en mycket hållbar produktion av både jord och skog och kan vi ge den förutsättningar att öka radikalt har vi nått långt på vägen mot ett hållbart samhälle.

– Nej, gör om och gör rätt landsbygdsminister Bucht. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke, säger Ohlsson och Karlsson samfällt.

– Ska vi få efterfrågedriven tillväxt i den svenska livsmedelsproduktionen kräver det att svenska bönders konkurrenskraft stärks relativt omvärlden och de länder vilkas varor vi konkurrerar med. Att en dansk bonde kan sköta dubbelt så mycket mark till samma bränslekostnad är ett exempel på sådant som måste rättas till om vår produktion ska kunna ta marknadsandelar och växa, säger Patrik Ohlsson.

– Den svenska djurskyddslagen måste förändras, verkligt djurskydd kan inte styras genom att sätta ramar för produktionen, det kan bara ske genom styrning av konsumtionen, säger Sofia Karlsson.

– Frigör hållbarhets- och tillväxtkraften i skogsbruk och skogsindustri genom att fastställa ett slutmål för hur mycket skogsmark som ska undantas skogsbruk, säger Sofia Karlsson.

– Nu är det upp till regeringen att se till så det faktiskt blir regleringsbrev till svenska myndigheter som stöder livsmedelsstrategins mål, avslutar Patrik Ohlsson.

Fler kommentarer ges gärna av Sofia Karlsson, ordförande LRF VG 0730-38 42 64 eller Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland 070-572 88 43.