Ca 100 elever från Altopskolan tillbringade dagen på gården och fick information av Jörgen och ett 20-tal andra bönder från kommunen. På olika stationer informerades om ladugården, växtodling och maskiner, skogen, Gäsene Mejeri, naturbruksgymnasiet på Strömma mm. Ett uppskattat inslag var att åka hästskjuts med Tomas Ivarssons ardenner.

På eftermiddagen anslöt även kommunledningen (kommunalråden och förvaltningscheferna) och fick en orientering om vad vi gjort under dagen och avslutade med en diskussion om de gröna näringarnas betydelse för kommunen.

Kurt Hårsmar
Ordförande för LRFs kommungrupp i Herrljunga, harsmar@telia.com