På den gemensamma frukosten fick handlarna smaka produkter från både stora och små företag såsom yoghurt från Gärdhems mejeri, men också en granoloa som var gjord på bland annat Axa havregryn.

Magnus visade runt på gården och ett antal aha upplevelser blev det från handlarnas sida när de började räkna på hur många stallar som måste vara fyllda med grisar bara för att möta efterfrågan på julskinka som de hade i respektive butik.

Även argument som hållbarhet lyftes, och de var mycket imponerade av hur Magnus och Sofia valt att arbeta med hållbarhet på just sin gård.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se