- Jag noterade i somras att luftledningarna från Barsebäck fortfarande finns kvar, trots att kärnkraftverket är nedlagt och ingen ström går genom ledningarna, säger Birgit.

Nu när Svenska Kraftnät beslutat sig för att stänga ned två block på Ringhals, är ju frågan hur länge Svenska Kraftnät låter dessa luftledningar hänga. Efter påtryckningar från LRF och Birgit Jönsson har nu Energimarknadsinspektionen öppnat ett tillsynsärende i frågan gällande de båda ledningarna.

- Det känns bra att Energimarknadsinspektionen tagit till sig våra synpunkter och att de agerar i frågan. Det bästa hade ju varit om Svenska Kraftnät skyndsamt hade plockat ned ledningarna i samband med stängning av verken. En nedplockning av ledningarna skulle göra stor nytta för våra medlemmar, avslutar Birgit Jönsson.

Energimarknadsinspektionen är beslutande, men även tillsynsmyndighet för allt el- och gasnät.

Ev frågor:
Birigt Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se eller 0522-64 25 45.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se-