Syftet med utställningen är att få besökarna att få ökad kunskap om hur allt hänger ihop. I montern kan barnen prova på att tröska, tanka med biodiesel, samt spela spel, där frågorna är kopplade till lantbruket.

Klass 4 på Östra Karup skola utanför Båstad, invigde utställningen. De vann namntävlingen som gick ut på att döpa tröskan, namnet Kornelius vann.

Utställningen på Universeum är en del av ett nationellt projekt om hållbar produktion och konsumtion av mat som Jordbruksverket och LRF driver tillsammans. Projektet till största delen är finansierat via landsbygdsprogrammet. Målet är att öka barns och ungdomars kunskap om bondens roll, hur mat produceras och hur produktionen kan bedrivas på ett hållbart sätt. Allt för att barn och ungdomar ska bli medvetna matkonsumenter.

Universeum har ca 700 000 besökare per år varav 70 000 är skolklasser. Flera av barnen från Östra Karup skola hade varit på Universeum tidigare, då tillsammans med sina föräldrar.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se