De berättade om hur de startat upp företaget tillsammans med Anders syster Linda och hennes sambo Martin Lund. Båda familjerna är engagerade i äppelodlingen och alla hjälps åt. De har ingen tidigare erfarenhet av äppelodling utan har skaffat sig erfarenhet genom att gå olika kurser via länsstyrelsen och genom kontakt med likasinnade samt att de skaffar sig mer erfarenhet under odlingens gång.

Vi fick höra om hur de planterade träden förra året och hur de nu väntar på att träden ska bli så pass gamla att de kan börja producera äpplen till deras musteri. Det är en hel del skötsel som krävs för att träden ska kunna växa och frodas på rätt sätt för att kunna ge så stor produktion som möjligt.

I musteriet fick vi se deras äppelpress och höra om hur själva mustningsprocessen går till. De tar emot äpplen från kunder och mustar direkt till kund samt att de åker ut och plockar äpplen hos dem som vill bli av med äpplen och mustar sedan det och säljer.

Vi blev inspirerade och det var mycket intressant att få ta del av hur ett företag kan drivas och utvecklas.

Vi tackar alla som kom och vi tackar Äppelmakarna AB för att vi fick komma på studiebesök.

Frida Andersson
Styrelseledamot LRF Ungdomen Skaraborg, hildafrida91@gmail.com