Monica har varit engagerad inom LRF i många år. Hon satt i styrelsen för LRF Skaraborg mellan åren 2000-2011 varav de sista fyra åren som ordförande. Monica var sedan med vid sammanslagningen till LRF Västra Götaland och var då vice ordförande mellan åren 2011 och 2015. Monica var också ledamot i Töreboda LRF-avdelnings styrelse från 2001 fram tills nu. Monica satt dessutom i LRFs riksförbunds valberedning mellan åren 2007 och 2016. Vid tiden för sin bortgång var hon ända till slutet i allra högsta grad fortfarande mycket aktiv i styrelsen för LRF Västra Götaland.

Monica var en cool, engagerad och driven kvinna som jag hade förmånen att få jobba tillsammans med i många år. Med ett stort kontaktnät, förmåga att ta till sig och använda ny teknik och som det verkade en aldrig sinande energi gjorde hon stor nytta för LRFs medlemmar. Att göra det bättre och enklare för våra medlemmar var viktigt för Monica. Eller som hon brukade säga ”vad vinner medlemmarna på detta?”.

En av Monicas många fina sidor var att hon gärna ville hjälpa andra att växa i sitt uppdrag. Det har jag själv haft stor glädje av genom åren. Vi har haft många roliga, utmanande och givande samtal. Monica var förutom en i styrelsen även en fin vän.

”Ålder är bara en siffra” sa Monica ofta när vi pratade om åren som gått och vart vi ville framåt. Tyvärr gick du bort allt för tidigt. Saknaden är stor.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com

_________________________________________________________

Land Lantbruk - Monica Didriksson har avlidit >>

Radio Skaraborg - Monica Didriksson sommarpratar sommaren 2016 >>