Efter inledande beskrivning av klimatets sannolika mänskliga påverkan och framtida effekter fokuserade Tone på möjligheter till lösningar som entreprenörer visar. Dels vad gäller hantering av klimatförändringens effekter, dels vad som kan göras för att minska den mänskliga påverkan. Ändrade affärsmodeller med cirkulärt tänk (vagga-till-vagga) istället för linjärt (vagga-till-grav) för produkter är centralt. Med ändrad syn, från ägande av prylar till att efterfråga tjänsterna dessa prylar ger, kan incitament för hållbar utveckling få en skjuts.

Exempel på hur det går att underlätta att göra rätt genom så kallad "nudging" gavs; en mindre tallrik minskade matsvinnet med 25 % för en hotellkedja. Smarta IT-stöd minskar på "osynligt" sätt resursbehov för transporter, belysning, värme, kyla ...

Efter föreläsningen gavs utrymme för frågor och det blev en öppen och bred diskussion.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon allenagörande lösning på alla utmaningar, utan vi måste jobba lyhört på flera fronter samtidigt för en hållbar utveckling. Det kanske mest inspirerande och hoppingivande är att de förändringar vi står inför samtidigt kan ge förhöjd livskvalitet på vägen.

Artikel i Lokaltidningen Stenungsund >>

Petter Bergman
Kommunal energi- och klimatrådgivare Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet, Petter.Bergman@stenungsund.se