Älgförvaltningsmodellen bygger på en organiserad samordning av jakten i älgförvaltningsområden och för att förvalta dessa områdens älgstam organiseras en s k älgförvaltningsgrupp inom varje område. Markägar- och jägarorganisationerna nominerar vardera tre ledamöter, en markägarrepresentant ska föreslås till ordförande. Ledamöterna utses av Länsstyrelsen efter förslag från markägarnas och jägarnas organisationer. Länsstyrelsen utser ordförande efter förslag från markägarna.

Karta över länets älgförvaltningsområden >>

Vi samlar in alla förslag och i samråd med förtroendevalda prioriteras förslagen. Slutligen nominerar LRF Västra Götaland markägarrepresentanter tillsammans med övriga medverkande markägarorganisationer.

Förslaget skall innehålla:

  • Nummer på älgförvaltningsområdet
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till föreslagen markägarrepresentant
  • Namn på person eller lokalavdelning/kommungrupp som föreslår samt kontaktuppgifter till vederbörande

Förslagen, eller frågor, skickas till Jan Landström genom jan.landstrom@lrf.se alt 0522-64 25 43 senast måndagen den 13 november.

Janne Landström
Äganderätt, jordbrukspolitik och företagsutveckling, jan.landstrom@lrf.se