Mässan var uppdelad i två sektioner. En för gymnasieskolor och en för branscher och företag som ville visa vad som väntar efter studenten. Vi hittade några välbekanta ansikten som Naturbruk.se, Dingle och Strömma Naturbruksgymnasium. Av 90 gymnasieskolor var 15 skolor inriktade på Gröna Näringar.

På Future Skills fick elever och föräldrar bekanta sig med branscher som idag är i starkt behov av arbetskraft i framtiden. Denna delen välkomnade även de som idag redan är gymnasiestuderande eller arbetssökande. Hos oss på Jobba Grönt fick elever under några minuter sätta sig in i verkligenheten i Lantbruk-, Skogsbruk- och Trädgårdsbranschen genom våra VR-glasögon. Självklart fick nyfikna vuxna också prova på denna nya modernitet, man vet aldrig om det kanske gömmer sig någon månskensbonde eller karriärbytare i det ledet.

Något mer som är värt att ta upp var att Studie- och Yrkesvägledare (SYV) hade en monter men tog även tillfället i akt och gick runt och besökte branscherna. De blev väldigt positivt inställda till det vi har inom de Gröna Näringarna och välkomnar våra tillvägagångssätt genom yrkeslivet samt vilka förväntningar vi har på framtiden. Arbetsförmedlingen från Göteborg var också på plats men kunde inte riktigt tänka i samma banor som SYV, så här kan vi jobba på ytterligare.

Ambassadörerna för Jobba Grönt, Susan Larsson, Frida Svensson och Sofia Warefelt.

Susan Larsson, k.susan.larsson@hotmail.com