Våran station märke ut sig med sina äkta produkter som ägg och spannmålsprover. Många blev nyfikna av bara det och generade när de erkänner de inte hade den grundkunskapen av hur havre och vete ser ut.

SYVarna fick upp ögonen för de gröna näringarna när de fick se den mängd olika yrken och utbildningsvariationer som finns runt om i landet. En SYVare har en enorm påverkan på dagens elever och de personer som står i vägvalet inom vilken bransch de kan hitta arbete i. Deras arbete är att se de egenskaper som individen bär och koppla det till ett särskilt yrkesområde och bransch.

Därför är mitt och vårt jobb inom de gröna näringarna viktiga för att visa, inspirera och vidga deras perspektiv över vilka former arbete kan komma i. 

Susan Larsson
Jobba Grönt ambassadör, k.susan.larsson@hotmail.co
m