Inbjudna var företagarföreningarna och kommunalråd, vilka passande nog bjudit med LRFs kommungruppsordförande från resp kommun.

Mötet var kort men innehållsrikt. Ministern berättade sin syn, och medgav att rikspolitiken under de senaste decennium oavsett block nästintill struntat i landsbygdsfrågor. Vilket kommer ta ett tag och ställa till rätta. Och därför har man påbörjat en process där alla riksdagspartierna är delaktiga för att få en långsiktighet.

Man ser helt enkelt att man behöver landsbygdens företagsamhet inte minst de gröna näringarna för såväl mat, forskning och utveckling energi/drivmedel, självförsörjningsgrad och brukande av åkern och skogens produktion för att Sverige ska klara CO-mål att bli ett co neutralt land.

Mötet gav hopp, och i samtalet lyftes ämnen, som infrastruktur, intrång, lantmäteriet, den småskaliga vattenkraften, kompetensutveckling, rätten att bruka sin mark/skog inom lagen ramar utan att mötas av motstånd från "tyckarorganisationers" påhopp och inskränkningar i företagandet.

Landsbygdsministern är på "Sverigeresa" till landsbygdskommuner. Så kommungruppsordförande kollegor, håll kontakt med era kommunalråd, och se om ni kan komma med.

Ett möte med den landsbygdpolitiska eliten i rätt riktning. Hälsningar från en positivt överraskad kommungruppsordförande. 

Lars Andersson
Ordförande LRFs kommungrupp i Bollebygd, lars.skogsguiden@gmail.com

Bollebygdsnyheter gjorde reportage från resan >>