Paret Lugn driver mjölkproduktion utanför Holmestad med 180 kor som mjölkas med robotar. Gruppen visades runt på gården och fick se resultatet av idogt arbete och god planering. Mest anmärkningsvärt är att man som enda mjölkgård i världen lyckats med bedriften att komma över 3 ton mjölk per robot och dygn . De flesta gårdar har betydligt lägre 2-2,5 ton.

Ordförande för LRFs kommungrupp i Götene, Ove Karlsson, gav sedan en bild av ett ljusnande svenskt lantbruk där efterfrågan på svensk mat ökar i takt med förståelse för vad en klimatsmart konsumtion innebär. Götene är en av de kommuner som sysselsätter störst andel personer i lantbruksnäringen, 3,5 %. I livsmedelsnäringen arbetar mer än 40 % av kommunens arbetstagare. Antalet mjölkkor, grisar och kyckling ökar när lantbruksföretagare utvecklar sina gårdar.

Den viktiga åkermarken har minskat något när vägar byggs. Detta ses inte som ett problem eftersom det är viktigt att det finns en utvecklad infrastruktur för att underlätta de nödvändiga transporterna för lantbruket. Däremot är det ett betydligt större problem i storstadsregionerna, säger Ove Karlsson.

LRF upplever att dess företagare har ett gott förhållande till kommunens tjänstemän och att Götene är en lantbruksvänlig kommun.

Eva Maria Friberg
Styrelseledamot LRFs kommungrupp i Götene, evamaria@nnresor.se