Ett trettital livsmedelsföretagare fick möjligheten att visa upp sina produkter för handlare, krögare, grossister och offentlig sektor.

- Det har varit jätteroligt att vara här idag, vi har knutit nya kontakter med både handlare och med andra producenter. Detta hoppas vi kunna leda till affärer och till ökat samarbete, säger Tobias och Louise på Haga Gårdsmjölk, Sätila.

Under dagen fanns det också möjlighet för deltagarna att mingla med handlare från ICA Maxi i Västra Sverige. Just nu står de i startblocken för att öka andelen lokalproducerad mat i hyllorna.

- Vi har märkt att efterfrågan hos våra kunder ökat och då behöver vi möta det behovet, säger Gisela Pinto som är samordnare för femton ICA Maxihandlare här i Västsverige som är med i satsningen för mer lokal mat.

Exceptionell råvara

Samtidigt som producenterna sålde in sina varor, pågick också ett utvecklingsmöte för Exceptionell råvara. Exceptionell råvara är ett initiativ med syfte att utöka kontakterna mellan kockar och bönder i Sverige, och därigenom utveckla svensk råvara av högsta kvalitet för livsmedelsmarknaden. Finansiärer till utvecklingen av Exceptionell råvara är LRF, Martin & Servera och Svenskt Kött och idag drivs Exceptionell råvara som en ideell förening.

Under alla mina år som bonde har jag aldrig fått sådan feedback som jag fick idag på mitt kött, säger Sten Catoni en av bönderna som tagit med sig en biffstock för att få den bedömd. Även Bengt Johansson, Skogsåkra var nöjd med dagen. Det är roligt att få feedback på köttet som vi producerar, men också tips på hängning och mörning. Jimmy Jonsson fick också tips på hur han kunde arbeta för att få fram en annan typ av griskött som kunde passa restauranger.

Stefan Eriksson, kock på Exceptionell råvara uppmuntrade bönderna att lyfta ur en liten del av sin produktion och experimentera med utfodring men också att bönderna skulle ha mera kontroll på hela kedjan. - Ni föder upp ett fantastiskt djur men om det inte slaktas, styckas och möras rätt så är hela ert arbete bortkastat var hans slutord till bönderna.

Maria Ekholm, Blekslättens gård i Dalsland fick tidigare i veckan diplom för Exceptionell råvara under det årliga smakmötet i Stockholm. Därför var det extra roligt att vi kunde uppmärksamma detta på vårt utvecklings- och smakmöte här i Västra Götaland, säger Sofia Karlsson, LRFs regionordförande i Västra Götaland.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se