En ”agronom” från Irak berättade om utbildningsnivån i medelhavsländer vilket imponerade. Våra företagare fick möta ”sin” arbetsförmedlare och företagarna välkomnades att möta en nyanländ en timme över en kopp kaffe med hjälp av DoubleCups organisation, för en fika i syfte att mötas eller i syfte att hitta arbetskraft.

Med företagare, förmedlare och nyanlända i rummet ställdes frågor om högt och lågt vars svar kan sammanfattas med ”vi är ganska lika ändå”. Deltagarnas nyfikenhet förde dem närmare varandra och vi skiljdes med nya kontakter att bygga vidare på.

Mats Bergling
Projektledare Landet runt, mats.bergling@lrf.se

”Landet runt” är LRFs arbete med integration i kommungrupperna >>