Deras svar publicerades under vecka 40 på deras Facebook-sidor samt att vi delade inläggen på vår sida LRF Ungdomen Skaraborg. På det sättet fick ungdomspolitikerna en väldigt bra chans att få visa upp sig samtidigt som vi visade för dem att vi vill ha mer diskussion kring lantbruksfrågor i den unga samhällsdebatten.

För oss är det viktigt att LRF är partipolitiskt obundna och att LRF inte förknippas med något visst parti. Vi har bjudit in alla ungdomsförbund vars moderparti är med i riksdagen, vi har inte lagt någon ytterligare värdering i vilka partier som bjudits in.

Trots påminnelser så blev det endast tre ungdomsförbund som tackade ja, nämligen Grön Ungdom, Ungsvenskarna och CUF. Dessa tre mottog utmaningen med positiv respons vilket var jättekul.

Frågan är varför inte fler ungdomspolitiker tog den här chansen? Som jag ser det så fanns det inget att förlora på. Det var tydliga frågeställningar och dessutom hjälpte vi dem att sprida deras svar till en bredare publik.

Genom den här utmaningen så har vi visat att vi vill och tycker det är väldigt viktigt att ungdomspolitikerna ska engagera sig i frågor om den gröna näringen. De är framtidens beslutsfattare och vi är framtidens livsmedelsproducenter!

Catrin Gustavsson
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, catring_92@hotmail.com