Däremot ser det inte likadant i övriga världen. I utvecklingsländerna kan problemet vara att de inte ens får tillgång till antibiotika och även om de skulle få tillgång till antibiotika skulle de inte ha råd att köpa den.

Arbete pågår genom en rad olika organisationer. WHO är en av de organisationer som jobbar med frågan, de försöker få fram statistik på hur mycket antibiotika som verkligen används i de olika länderna. Helt klart finns det utmaningar här när det kanske inte ens finns en fungerande myndighet som kan ha ansvar för inrapportering av data.

Vi i Sverige kan ändå dra vårt strå till stacken. Gå gärna in på www.skyddaantibiotikan.se här hittar du information om antibiotikaresistens, vad det är och vad du kan göra. Sprid gärna infon till familj, vänner och bekanta.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se