- Det är viktigt att vi lyfter djurskydd och djurrättsaktivism, sa Stefan Brunander som sitter i LRFs regionstyrelse när han inledde LRF Västra Götalands temadag.

Först ut var Länsstyrelsen som berättade om hur de arbetar med djurskyddskontroller och förprövningar. Karin Lundborg som är chef poängterade att djurskyddet var gott bland lantbrukets djur i Västra Götaland och av de 1 994 anmälningar som kom in under 2016 var det endas 252 av dessa som berörde lantbrukets djur och 336 berörde hästar, de övriga anmälningarna gällde sällskapsdjur.

- Utav alla anmälningar som länsstyrelsen får in besöker vi cirka hälften fysiskt, den andra hälften vidtar vi andra åtgärder, exempelvis kontakt via telefon eller brev, sa Karin Lundborg.

Under förra året skedde 98 omhändertagande av djur i Västra Götaland och av dessa var det endast ett fall som berörde lantbruksdjur.

Eftermiddagen ägnades åt Johan Dalén från Svensk Mink som beskrev hur de jobbat med Djurrättsaktivism.

- Vi måste stötta och ta hand om varandra, är det någon som blir utsatt är det oerhört viktigt att vi visar att vi finns där oavsett om det är en minkbonde, mjölkbonde eller kycklingbonde som blir utsatt.

- Det är också viktigt att skilja på djurrätt och djurskydd, inom djurrätten är man inte intresserad av att man ska hålla några djur överhuvudtaget utan målbilden är ett helt veganskt samhälle, medan djurskydd mer handlar om att djuren ska ha det bra medan de lever. Det är därför det är så svårt att diskutera djurskydd med Djurens rätt när vi stöter på dem på exempelvis jordbruksverket där de sitter med i olika grupper, säger Johan Dalén.

Marcus Holmgren är kycklingbonde som blivit hårt ansatt genom hot och trakasserier.

- Eftersom jag är aktiv på sociala medier har jag blivit attackerad, jag har anmält till polisen flera gånger, men tyvärr har det blivit nerlagt, mitt medskick till de som blir hotade oavsett om det är via sociala medier eller annat är att polisanmäla och skärmdumpa allt samt att uppge brottskod 209 så blir det lättare för polisen att lägga pusslet. 

På lantbruk.se artiekl och film: ARTIKEL - "Manar till noggrann rekrytering av djurskyddsinspektörer" och FILM – ”Djurrättsrörelsen försöker ta sig in på utbildningar” >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se