Dalsland väljer att fokusera mer på kommunala reningsverk. Tillsynen av enskilda avlopp kommer att inriktas mer på de där det behövs. Förslaget kommer att behandlas i miljönämnden kommande möte.

Dalslandskommunerna har en gemensam miljönämnd. På kommande möte behandlas ett förslag om att ändra fokus på tillsynen när det gäller avlopp. I verksamhetsplanen för 2018 skall Dalslands miljönämnd arbeta mer med kommunala reningsverk.

Lars-Gunnar Larsson (c) från Mellerud sitter i miljönämnden. Han bekräftar att nämnden kommer att behandla ett förslag om att fokusera mer på kommunala reningsverk i den kommande verksamhetsplanen.
– Det stämmer att förslaget från kontoret är mer fokus på kommunala reningsverk, säger han.
– Vi har enväldig massa reningsverk i Dalsland, fortsätter han.

När det gäller enskilda avlopp skall man inrikta sig mer på de som har problem, eller ligger nära ett vattendrag.
Förslaget kommer från kommunernas gemensamma miljöförvaltning. Men politiker har tryckt på en längre tid för att miljöförvaltningen skall ändra fokus.
– Detta är tjänstemännens förslag. Men jag har svårt att tänka mig att politikerna har någon annan åsikt, säger Lars-Gunnar Larsson.

För en tid sedan gick miljöförvaltningen ut ganska hårt och föreslog att man skulle införa en modell som liknar den i Uddevalla kommun. Det hade inneburit en jakt på i stort sett alla enskilda avlopp. Efter en del debatt om det förslaget, och ett möte i Järbo som arrangerades av centerpartiet med deltagande av LRF, miljöförvaltningen och länsstyrelsen, ändrar man nu fokus i Dalsland.

En av de politiker som kämpat för en förändring är Per Jonsson, centerpartist från Bengtsfors. Han bekräftar att det är en förändring på gång.
– Det stämmer. Vi har jobbat för detta, säger han.

I arbetet med enskilda avlopp kommer Dalsland att fokusera på de sämsta. Miljönämnden kommer att anta en verksamhetsplan som innebär att miljöförvaltningen skall fokusera mer på de kommunala reningsverken.
– Det är helt rätt, säger Per Jonsson.

Han motionerade i frågan på centerpartiets stämma i Malmö. Och fick igenom sin motion.
”En stor oro finns på landsbygden idag beträffande hanteringen av enskilda avlopp. Många upplever att man blir pålagda stora krav på förändringar och investeringar, som inte är motiverade om man tar hänsyn till den lilla miljöeffekt som den befintliga anläggningen har”, skriver Per Jonsson.

Han talar om slöseri med resurser. ”… i synnerhet i de fall där det rör ensamhushåll på landsbygden. Obalansen mellan insats och effekt är stor och bör därmed jämföras med andra miljöinsatser som kan ge betydligt bättre effekter.”
”Vidare bör en vetenskaplig kartläggning av de ev. skadliga effekterna av befintliga anläggningar göras, som också möjliggör jämförelser med de utsläpp som orsakas av våra större kommunala reningsverk.”

Mer forskning och sunt förnuft och ”lokala kretsloppslösningar i anslutning till det egna hemmet”, efterlyser Per Jonsson och Tobias Bernhardsson, som stod bakom motionen. Centerpartiets stämma antog motionen.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se