Markus Svensson, hållbarhetschef och Martin Clarstedt, miljö- och byggchef på Rättviks kommun höll en inspirationsföreläsning om hur de på sju år lyft kommunen från 238:e plats i näringslivsrankingen till en topp tioplacering.

- Den vanligaste kontakten en företagare har med kommunen är oftast tillsyn och tillståndsärenden, och här såg vi, att kan vi hjälpa företagarna att göra rätt är mycket vunnet, dessutom gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning.

Rättviks kommun gjorde helt om sin avgiftsmodell för tillsynstaxan och idag fakturerar man i efterhand. Resan har inte varit helt enkel, utan det har krävts mycket kontakter med jurister för att få det hela rätt.

- Alla kommuner och andra myndigheter kan göra resan till att bli en användarvänlig kommun, vilket kommer att vara en överlevnadsfråga i ett land där vi årligen fyller i 96,2 miljoner blanketter säger Martin och Markus.

Även kommunalråden på de fyra platserna fick möjlighet att beskriva och berätta om hur de jobbar med livsmedelsstrategin.

- Jag kan ju erkänna att jag fick mig en tankeställare när Petra Wirtberg från LRF bad mig prata om livsmedelsstrategin, hur jobbar vi egentligen, säger Marie Dahlin som är kommunalråd i Vänersborg.

Vänersborgs kommun har som mål att vara självförsörjande på livsmedel till 2030 och för att nå detta mål gäller det att jobba mot det. Kommunen efterlyser nu producenter och företagare som vill leverera även små kvantiteter.

Kvällen avslutades med att Christer Jansson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige, pratade om den nya vattenlagen som är på gång.

- Här måste vi påverka så mycket det bara går och ingjuta mod hos våra politiker så att de vågar stå upp för denna mycket komplexa fråga som kan få stora konsekvenser för lantbruket sa Christer.

Det är inte bara LRF som är kritiska även Sveriges kommuner och landsting, Svenskt vatten och några av domstolarna är kritiska till förslaget.

- LRF anser att det är bättre att ha fokus på miljönyttan än på domstolsprocesser, avslutade Christer.

Bildserie: Ny vattenlag kan få långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen - Christer Jansson >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se