Dagen inleddes med att vi fick ta del av Familjen Hillströms process mot myndigheterna kopplat till den småskaliga vattenkraften, vi fick också en rundvandring i sågverket, som årligen sågar virke åt skogsägarna i trakten.

Eftermiddagen ägnades åt erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi kan arbeta smartare och effektivare med reservatsfrågan men också viltfrågorna var uppe till diskussion.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se