Undertecknad pratade då om markavvattning och diken och vilka regler som gäller runt dessa.

Det finns ett stort behov i Västra Götaland av att rensa diken både i skog och åker. Regelverket kan ibland vara lite knivigt, vilket ibland kan leda till att nödvändigt underhåll inte blir gjort.

Vi pratade också om att det finns ca 7 000 markavvattningsföretag i länet. Uppskattningsvis har ca en tredjedel av dessa en aktiv styrelse. Uppmaningen är att ta ett aktivt beslut om vad man vill göra med sitt dikningsföretag. Det är bl a viktigt att bevaka företagets intressen vid samhällsutbyggnad.

Det går att läsa mer om att äga och förvalta diken här >>  

Christer Jansson
Vattenansvarig LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se