Karlsborgs kommun hade i somras ingenting att erinra om att tillåta prospektering och Bergsstaten har därför gett bolaget tillstånd. Eftersom Laxå kommun har en del av dricksvattentäkten så har den kommunen överklagat prospekteringstillståndet.

Förra söndagen anordnades en manifestation runt sjön som berör Laxå, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner. Man tände vårdkasar för att på så sätt uppmärksamma sitt missnöje.

Margareta Hildingsdotter är en av de som drivit frågan gentemot Karlsborgs kommun.

- Vi vill visa vårt missnöje med hur kommunen hanterat frågan och även invånare från de andra kommunerna ville visa sitt stöd, det är ju deras sjö och vattentäkt också så det är därför vi samlas runt vårdkasar här ikväll.

Totalt var det 35 vårdkasar som tändes runt sjön och ca 550 personer deltog i manifestationen, de som inte kunde delta fysiskt kunde tända ett ljus eller brasa hemma och dela på sociala medier under hashtagen #eldforunden. Man har nu bildat en Facebookgrupp och en arbetsgrupp som kommer arbeta med hur man som berörd markägare ska gå vidare.

- Vi har också haft uppe frågan på vårt LRF årsmöte och vi hoppas kunna lyfta frågan kring minerallagen på stämman, säger Margaretha Hildingsdotter.

Även kommungruppsordförande Sofia Kämpe visade markägarna och de berörda sitt stöd och deltog under manifestationen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se