För detta har hon nu vunnit ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden, som den första svenskan genom tiderna.

– Jag är mycket glad och stolt över detta pris. Jag startade kooperativet Qvinnovindar för att jag vill ge möjligheter för kvinnor att bli mer delaktiga och vara med om affärsmöjligheter kring vindkraft. Grön energiproduktion är oerhört viktigt, och jag vill att även kvinnor ska vara med i det företagandet. Jag har sett att det är vanligt över hela världen att kvinnorna är utestängda från ägandet, affärsmöjligheterna och utvecklingen av våra energitillgångar, säger Wanja Wallemyr.

Qvinnovindar är en ekonomisk förening som vänder sig till kvinnor i Skaraborg. Syfte med kooperativet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva verksamheter inom förnyelsebar energi. Idag är den ekonomiska föreningen delägare i ett antal olika vindkraftverk.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se