LRF har svarat på Energimarknadsinspektionens remiss ”angående regeringsuppdrag om riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar”. Svar har getts från riks och regionalt. Västra Götalands svar är ganska kort men står bakom svaret från riks och inspelet från Lennart Asteberg. Tack Lennart för engagemang!

LRF med flera har under långtid eftersökt att det ska göras samhällsekonomiska analyser vid bygge av kraftledningar. Så våra yttringar har tagit oss ett steg längre. Däremot är vi inte nöjda med att kravet på analys gäller endast stamnätet. En analys hade varit till stor hjälp när samrådet pågick för ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen.

Här finns lite mer att läsa för den intresserade.

Angående regeringsuppdrag om riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar >>

Yttrande ang regeringsuppdrag ”Riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid stamnätsinvesteringar” >>

Inspel från Lennart Asteberg >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se