Att vi förlorade vår vän och styrelsekamrat Monica i höstas var oerhört tråkigt. Vi försöker alla i styrelsen hedra hennes minne genom att arbeta vidare och fortsätta jobba för att det skall bli enklare och bättre för alla våra medlemmar precis som Monica själv gjorde.

Så kom den till slut den efterlängtade livsmedelsstrategin. LRF har jobbat hårt för att den skulle bli av och med åtta av riksdagens partier som står bakom borgar det för att målet om en ökad konkurrenskraftig livsmedelsproduktion ligger fast oavsett vad som händer i nästa val. Det vi fortfarande väntar på är att det skall bli verkstad av beslutet också och att myndigheter får tydliga tillväxtuppdrag i sina instruktioner och regleringsbrev.

Under året har klimatfrågan tagit ännu större plats i folks medvetande. För oss inom de gröna näringarna som dagligen jobbar med naturen och miljöfrågorna är den naturligtvis mycket angelägen. Vi vet också att skall samhället fasa ut den svarta kolatomen och byta ut den mot den gröna så sitter vi som företagare i de gröna näringarna på en stor del av de resurserna.

Länsstyrelsen och Regionen i Västra Götaland lanserade stort sin satsning på ”Ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” på Göteborgs konserthus i slutet av oktober. De övergripande målen är bra och de kan vi definitivt ställa oss bakom, däremot pekas kossan, som på så många andra ställen, ut som en klimatbov i dokumentet. Därför serverade förtroendevalda, personal och regionstyrelseledamöter från Västra Götaland, naturbeteskött till de 350 deltagarna utanför entrén innan konferensen samt berättade om kossans miljönytta. Jag har också fått möjligheten att ingå i det Klimatråd som lanserades under dagen. Där hoppas jag kunna göra nytta för våra medlemmar och självklart för klimatet.

Vid vårt sista styrelsemöte under året beslutade vi att anta två ställningstagande gällande hjortvilt och vildsvin. I korthet kan de beskrivas med att vi vill minimera vildsvinsstammen samt att det är älgbetesinventeringar, foderprognoser och andra bedömningar av hjortviltets biotoper som skall vara utgångspunkt för förvaltning av hjortstammen.

I slutet av november kom vår nya landshövding, Anders Danielsson på besök. Runt vårt köksbord hade vi en bra dialog om modernt lantbruk och min man och jag fick möjlighet att berätta om vår produktion. Landshövdingen fick även träffa våra grisar och köra traktor. Det såg ut som han uppskattade det mycket. Vi pratade bland annat om skillnader i svensk och utländsk djurproduktion, vikten av att som myndighet servera mat producerad enligt svensk miljö och djurskyddslag, de sena utbetalningarna, livsmedelsstrategin samt vattenfrågor.  

Två gånger om året träffar vi Länsstyrelsen för så kallade samrådsmöten. På de mötena diskuterar vi aktuella frågeställningar som de har, men också det som vi vet våra medlemmar har funderingar kring. Glädjande nog fick vi på höstens möte veta att Länsstyrelsen nu kommer ändra sitt arbete kring undantag från det generella biotopskyddet. Verktyget som tidigare varit mycket styrande i besluten kommer nu användas mer som ett stöd, samt att markägarna själva kan använda de faktiska kostnader de har med arbetet. Tidigare har Länsstyrelsen använt sig av schabloner som inte tagit hänsyn till om brukaren själv kan göra jobbet med egna maskiner.

Under hösten blev jag utsedd att ingå i Vattendelegationen, tidigare gjorde Monica det. Vattenfrågorna är svåra och utmaningarna många. Här är LRF oerhört kunniga och har personal som är proffsiga. Bra att vi har hjälp av dem. Aktuellt just nu är nya vattenrättsliga regler som varit ute en vända på remiss. LRF har såklart svarat på remissen och aktivt jobbat mot beslutsfattare. Mycket arbete återstår innan vi vet hur det slutgiltiga lagförslaget kommer se ut.

Under försommaren hade vi GD för Svenska Kraftnät, Ulla Sandborgh på besök. Vi tittade på en kraftledning i skogen för att visa konsekvenserna på plats. Det var mycket bra pedagogiskt att gå den utmätta sträckan som visade hur bred en kraftledningsgata är. Vi hade diskussioner kring kantträd samt att ledningsgatan har en tendens att bli bredare och bredare och det är då mer oklart med ersättningar. Vårt syfte var att visa på de orimliga konsekvenserna som ledningsgator får när man inte gör samhällsekonomiska konsekvensanalyser och tar med alla delar till exempel minskad kolinlagring i de växande träden. Allt intrång är verklighet för den som drabbas även om det för de som fattar besluten är siffror på ett papper.

Vid vår stämma i mars behandlade vi som vanligt många motioner, vilket är roligt och utvecklande för vår organisation. Det är bra med medlemmar som vill förändra och förbättra. 11 motioner gick vidare till riksförbundsstämman där de flesta gick vår väg. Palle Borgström valdes till ny ordförande. Vi har en god relation och han deltog senast på vårt möte i december där vi bland annat lyfte dotterbolagen, livsmedelsstrategin, köttdebatt, skogen, djurrättsaktivister och mycket mer.

Under vintern och våren deltog jag i en mängd olika möten och träffar, några exempel var en film med Wargön innovation, Skaraborgsdagen, hållbar utveckling på Världskulturmuseet i Göteborg samt Mat och klimat på Bohusläns museum. Mitt budskap vid samtliga träffar var att skogen, jorden och trädgården spelar en stor roll i det framtida samhället när vi skall ställa om till ett fossilfritt samhälle, samt att det är klimatsmart att välja svenskt.

Under året har jag haft förmånen att bevista två av våra tidigare ordförandes bokreleaser. Både Bo Dockereds och Helena Jonssons.

Detta är lite av vad jag gjort under året. Vi i styrelsen bjuds in till en mängd olika träffar och möten, men deltar bara på de möten där vi känner att vi kan göra medlemsnytta. Det fantastiska med att vara medlem i LRF är ändå att trots att jag bara kan vara på ett ställe så finns det fullt med engagerade personer som är på många andra platser och påverkar och jobbar för att göra det bättre, enklare och roligare att vara företagare i de gröna näringarna. Allt det arbetet skulle varken jag eller någon annan kunna göra själv, men tillsammans kan vi göra skillnad.

Nästa år är det valår. Vi jobbar kontinuerligt med att hålla kontakt med våra riksdagsledamöter och har under sommaren och hösten träffat många av dem. Jag ser fram emot ett nytt år med spännande nya utmaningar samt att fortsätta jobba vidare med de frågor vi håller på med.

Slutligen vill jag önska er alla sköna helger med tid att umgås med nära och kära.

God jul och gott nytt år!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com