Under veckan höll Tjörns LRF årsmöte med medverkan av kommunchef Ann-Britt Svedberg och kommunens näringslivsstrateg Anna Aldegren.

Ann-Britt berättade om sin uppväxt på en gård i Norra Bohuslän. Hon berättade om hur kommunen arbetar med tillväxt. Småpratade med deltagarna under kvällen och genom sin uppväxt väl införstådd med landsbygdsfrågorna.

Anna berättade om småföretagarkommunen Tjörn. Spindeln i nätet när det gäller småföretagarfrågor. Styrgrupp med 15 personer som representerar olika näringar. LRF finns med här och får bra respons på våra frågor.

Julbord med nästan bara mat från Tjörn. Och så naturligtvis en LRF-tårta för att fira LRFs 100 år som avslutning.

Henry Hermansson
Tjörns LRF, henry.hermansson@gmail.com