Jag var inbjuden att tala ur ett gårds- och branschperspektiv.

Dagens mest intressanta föredragshållare var Micke Pettersson, ICA-handlare från ICA Maxi i Skövde. Han beskrev väldigt öppenhjärtligt hur mycket varor som strömmar genom hans butik, hur ofta de får leveranser, vilken krisplanering de har för el- och teknikbortfall samt hur långt lagret räcker i butiken vid en kris.

Vi som organisation har mycket att tillföra ur ett krisperspektiv. Det jag tänker på främst är det stora kontaktnätet, den lokala närvaron och resurser på gårdarna som samhället kan ha nytta av. Vi har även en väldigt viktig roll som ögonöppnare för politiker och tjänstemän. Det uppskattades verkligen att jag beskrev hur vardagen ser ut för oss på gårdarna. Många visste inte att vi är så beroende av import som vi är av de flesta insatsvaror för vår produktion.

De allra flesta instämde med att det är viktigt att öka den svenska produktionen, särskilt om vi skall kunna klara en framtida större kris.

En bra dag som förhoppningsvis ger medlemsnytta framöver.

Carl-Fredrik Svederberg
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, carlfredrik@lackokungsgard.se