Överklagan sker till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. LRF bistår med argument och en Juristbyrå kommer sköta själva processen.

Några medlemmar har hört av sig till oss och meddelat att deras försäkringsbolag sagt att det kostar att driva frågan i högre instans. Detta stämmer inte, man kan som sakägare själv välja att driva ärendet utan några kostnader utöver den tid som sakägaren själv lägger ned. Detta fungerar på samma sätt som när man t ex överklagar ett beslut från Länsstyrelsen.

Väljer man som sakägare att anlita ett juridiskt ombud som ska föra ens talan kostar det däremot pengar för sakägaren. Men man kan fråga sitt försäkringsbolag om de ersätter något av ombudets kostnad, även om chansen är liten för det. Kom ihåg att kostnaden för ombud är avdragsgillt i deklarationen för näringsidkare.

Tre tips till dig som kan komma att få kraftledningsintrång på din fastighet:

  1. Det är gratis att föra sin talan i högre instans själv. Du betalar bara för din egna tid.
  2. Anlitar du juridiskt ombud, kolla med andra berörda markägare om ni kan gå tillsammans och dela på ombudskostnaden. Kolla också med ditt försäkringsbolag om de tar kostnaden. Glöm inte att kostnaden är avdragsgill i deklarationen för näringsidkare.
  3. Ge inte upp, utan säg vad du tycker om intrånget på din fastighet.

Har man kommit så långt i processen att man inte fått gehör för markförlagd ledning, som i princip alla markägare kräver i dag, ska man enligt min mening inte ge upp förrän man gjort allt.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se