LRF har tillsammans med Bondelaget i Östfold genomfört en förstudie inom InterReg om gässens skadeverkningar. Om vi ska gå vidare och söka projektmedel så behövs handfasta idéer om hur gåsbeståndet ska decimeras. Och det är inte bara jakt som gäller.

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning >>

Jag fixar inte detta själv så alla goda uppslag behövs. Hör av er!

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se