Energimarknadsinspektionen hade ett dialogmöte i slutet på november. Det var deltagare från nätbolag, Södra, LRF, markägare med flera. Däremot verkade kommuner och länsstyrelser vara frånvarande.

Det är bra att det händer något men däremot är LRF bekymrade över att regionnätsledningarna inte ingår. De påverkar de areella näringarna negativt. Inte minst i Västra Götaland är utbyggnadstakten hög.

Tråkigt nog är inte representanter från de areella näringarna inbjudna till referensgruppen.

LRF kommer att lämna synpunkter till Energimarknadsinspektionen. Har ni som medlemmar åsikter så hör av. Men det är bråttom, för 12 december 2017 ska svaret vara inne.

Lämna synpunkter på regeringsuppdraget och ta del av presentationer >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare, birgit.jonsson@lrf.se