Anders, är det namn som är vanligast bland de personer som är sittande i ledande positioner som Ordförande/VD för större företag och organisationer.

På samma namnlista så kommer kvinnorna nere på plats nr sjutton, Anna och Maria. De delar på sin plats tillsammans med Stefan. För vi får ju inte glömma bort honom också. Bara jag? Som tycker det är makabert att när väl kvinnonamnen kommer in så får de allt dela den med en man. I min frustration ser jag inte heller några internationella namn, bara ”helsvenska”. Sverige som ska stå för ett land med mångkultur, mångfald, lika värde osv. Det blir som bortblåst när Anders, Johan och Peter kliver in genom dörren. 

Lika anställer lika, dvs Agronomer anställer Agronomer. Lantmästare anställer Lantmästare. Det kallas för homosocialitet, och det ser man i flera branscher, så det är inget att höja ögonbrynen för. Är man inte akademiker och har gått den traditionella vägen eller bondunge som står på tur till att ärva pappas gård så är man heller inget värd att ha att göra med. Det kommer dock stå Lantbruksnäringen dyrt.

Hur är det tänkt att vi ska attrahera nästa generations arbetskraft och dagens tillgängliga arbetskraft till det gröna näringslivet när de inte får ha annat än ett helsvenskt namn samt en utbildning enligt tradition vid ett särskilt universitet. 

I Jämställdhetsakademins nya rapport "Jämställdheten ger tillväxt" så lyfts fem exempel i fem företag som sätter ord till verket. Beundransvärt är också att fyra av dessa fem ligger inom Skogssektorn. Att ha kvinnor med i styrelser och ledande positioner ger en större produktivitet i arbetsgruppen. Man får ett bredare perspektiv innan man går till beslut, och slutresultatet leder till en högre vinst i företaget. Cash is Queen.  

Mina barn heter förresten Liam och Lukas.

Susan Larsson
Ledamot LRF Ungdomen riks och Vara-Levenebygdens LRF-avdelning,
k.susan.larsson@hotmail.com