Det blev flera positiva besked från landshövding Anders Danielsson under studiebesök och kökssamtal på gården Gunnarstorp. Han vill bland annat satsa på mer svenskt och ha goda relationer med lantbrukarna i länet.

Landshövding Anders Danielsson besökte den gångna veckan gården Gunnarstorp i Flakeberg. LRF Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson, och hennes man Magnus Karlsson, visade gården och produktionen av spannmål, grisar och vindkraft.

Landshövdingen förklarade efteråt att han var väldigt nöjd med besöket.
– Fantastiskt fint bemötande och trevligt, säger Anders Danielsson.
– För mig är det viktigt att se hur det fungerar på en gård med spannmål och djur, fortsätter han.

Under lunchen diskuterades livsmedelsstrategin, och produktionen inom jordbruket i Västra Götaland. Sofia Karlsson berättade att utvecklingen mot mer ekologisk produktion bromsas av sena utbetalningar.

Omställningsproblem på grund av höga krav från KRAV diskuterades också. Landsbygdsdirektör Marie Andreasson, som också deltog i besöket, konstaterade att länsstyrelsen nu börjar komma ikapp när det gäller de konventionella stöden. Men medgav att det finns en ”handläggningsrest” från 2015.

LRF tog också upp problemet med en gemensam marknad men olika regler, om problem med myndighetsutövningen som gör att många tvekar att satsa av oro för vad som skall hända.
Relativ enighet rådde i köttdebatten om att det bästa för klimatet var att äta svenskt.

Efter ett studiebesök i grisstallarna fick landshövdingen provköra en av gårdens traktorer.
Anders Danielsson fick också en inbjudan att delta i LRF Västra Götalands stämma i mars. Han bekräftade ambitionen att ha goda relationer med lantbrukarna i Västra Götaland framöver.

När det gäller livsmedelsstrategin vill landshövdingen fortsätta på den inslagna vägen och öka andelen svenskproducerat.
– Vi har bra djurhållning i Sverige, säger Anders Danielsson.
Han betonade också den svenska livsmedelsproduktionens betydelse för landets krisberedskap.
– Vi kan hamna i en situation som vi inte klarar av om vi inte har en tillräcklig produktion av mat, säger han.

Regionen har en klimatstrategi och ambition att minska köttkonsumtionen, samtidigt som länsstyrelsen betalar ut statligt stöd för mångfald och öppna landskap. Frågan är hur detta går ihop.
– Länsstyrelsen är en renodlad statlig myndighet. Regionen är en politisk organisation. Jag tror inte vi har någon åsikt i den frågan.
– Vi är ingen politisk organisation.

Landshövdingen tackade Sofia Karlsson och avslutade sitt besök med att berätta om sin bakgrund.
– Min mor kom från en bondgård. Att sitta i köket, på en bondgård, det är något speciellt med det, säger Anders Danielsson.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se