Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland inbjuder till ett informationsmöte om resultatet av utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering, måndagen den 15 januari, kl 18.00 – 20.00, Cesarstugan, Östra Tunhem.

Läs mer om utvärderingen >>

Ur programmet

 • Restaureringen har gjort Hornborgasjön till en levande fågelsjö
  Annie Jonsson, Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap.
 • Hornborgasjön har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalité
  Sandra Wahlqvist, Mittuniversitetet/ETOUR
 • Lantbrukare upplever att förutsättningarna att bedriva lantbruk har försämrats
  Helena Hansson och Suvi Kokko vid Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Frågestund med forskarna, länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket.
 • Intervju med generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket och naturvårdsdirektör Sven Swedberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Moderator är Staffan Sjöberg, Kraftord.

Anmälan till Mathilda Freij.