LRF Ungdomar från Väst, Värmland, Skaraborg och Sjuhärad samlades förra lördagen för att lära sig mer om styrelseteknik och vilken roll de har som förtroendevalda i LRF Ungdomen. De fick möjlighet att reflektera över vilka frågor som de vill driva och varför just de frågorna var viktiga för dem. Eftermiddagen ägnades åt kommunikation internt och externt och de fick fundera på vilka arenor som är viktiga för dem att synas på.

Ett större reportage kommer på Gröna sidan i Land Lantbruk framöver.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se