Vad innebär Platåbergens Geopark för markägarna och äganderätten i området?

- En geopark är en status på ett område, och innebär inget legalt skydd enligt svensk lag. Det är alltså inte fråga om att etablera ett skyddat område, som naturreservat eller nationalpark! Platåbergens Geopark vill ansöka om att bli godkända som Sveriges första Unesco Global Geopark 2019. Det kan vi göra för att vi har geologiska platser och landskap runt platåbergen i Västergötland som är helt unika i världen. Genom att få en internationell status på området hoppas vi att vi kan stärka landsbygdsutvecklingen och öka antalet besökande. Platåbergen ska bidra till en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sin bygd.

På vilket sätt har markägarna varit med i processen kring geoparken?

- Geoparken ska etableras i platåbergslandskapet i Västergötland - ett stort område som sträcker sig över nio kommuner och mer än 5000 kvadratkilometer!  Med tanke på det stora området och därmed antalet markägare (och att etableringen inte påverkar den enskilda äganderätten negativt på något sätt) här vi inte haft möjlighet att ha en direkt dialog med alla. I nästa steg i etableringen av geoparken kommer vi att kartlägga enskilda geologiska besöksmål och ha en dialog med alla berörda markägare. Det handlar inte om att utveckla några stora attraktioner, utan mer om att märka ut platserna på geologiska kartor och ha information om dem på vår hemsida och i broschyrer.

Hur har kontakten med övriga näringslivet sett ut?

- Projektet är precis i uppstart och har bara funnits i några månader, och därför är förankringsprocessen långt ifrån färdig utan ständigt pågående. Nu har vi faktiskt fått bidrag från de lokala sparbankstiftelserna till dialogmöten och workshops med näringslivet under det kommande året! Jag hoppas att det ska leda till att man vågar börja använda platåbergen som varumärke för näringslivet och enskilda företagare. Jag finns tillgänglig och berättar gärna mer för både enskilda markägare, företagare och föreningar om vilka möjligheter statusen som en Unesco Global Geopark kan medföra för landsbygden i platåbergslandskapet.

Vill du veta mer? Ta gärna en kontakt!

Platåbergens Geopark >>

Releasekväll för Platåbergens Geopark, Grästorp, torsdagen den 8 februari, kl 18.30 >>

Mail till Anna Bergengren >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se